نقاشی ساختمان

88429676

logo-689465407.png

نمونه کارهای نقاشی ساختمان متین

نقاشی ساختمان : سوالات

آیا روی گچ خشک نشده می شود مولتی کالر انجام داد؟

آیا روی گچ خشک نشده می شود مولتی کالر انجام داد؟ یا باید صبر کردت تا گچ دیوار خشک شود؟

باید گچ کاملا خشک شود  هیچ گونه خیسی و نمی نداشته باشد. سپس روغن پایه اب بخورد در مراحل بعدی رنگ زیر کار مولتی کالر و بتونه  پی در پی انجام می شود و در نهایت رنگ مولتی کالر اسپری می شود.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید