نقاشی ساختمان

88429676

logo-689465407.png

نمونه کارهای نقاشی ساختمان متین

نقاشی ساختمان : سوالات

آیا روی گچ خشک نشده می شود مولتی کالر انجام داد؟

آیا روی گچ خشک نشده می شود مولتی کالر انجام داد؟ یا باید صبر کردت تا گچ دیوار خشک شود؟

باید گچ کاملا خشک شود  هیچ گونه خیسی و نمی نداشته باشد. سپس روغن پایه اب بخورد در مراحل بعدی رنگ زیر کار مولتی کالر و بتونه  پی در پی انجام می شود و در نهایت رنگ مولتی کالر اسپری می شود.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید


فرم درخواست بازدید

فرم درخواست بازدید

ادرس و شماره تماس خود را برای بازدید مشخص کنید.یک ساعت قبل از بازدید با شما تماس گرفته خواهد شد.

فرم درخواست بازدید

با توجه به میزان شلوغی و درخواستهای زیاد در خارج از زمان تعیین شده شما ، ممکن است با شما برای بازدید هماهنگ شود. نقاشی ساختمان متین پیشرو در ارایه رنگ آمیزی مدرن ساختمان در تهران

تلگرام فیلمهای پتینه کاری

نقاشی ساختمان

rss

10